Proximity Sensor KEYENCE

Kami menjual Proximity Sensor Merk KEYENCE

EV series: EV-108M , EV-108MC , EV-108MSO( 2091) , EV-108U , EV-108UC , EV-112M , EV-112MC , EV-112MSO( 2062) , EV-112U , EV-118MC , EV-12M , EV-130M , EV-130U , EV-18M , EV-30M , EV-112UC , EV-118M , EV-118U , EV-118UC , EV-130MC , EV-130UC.

EZ series: EZ-12M , EZ-18M , EZ-18T , EZ-30M , EZ-8M.

EV-F series: EV-112F , EV-130F , EV-118F.

ET series: ET-110 , ET-305 , ET-308 , ET-90.

ED series: ED-118M , ED-118U , ED-130M , ED-130U.

EM series: EM-005 , EM-005A , EM-005B , EM-005P , EM-010 , EM-010P , EM-014 , EM-014A , EM-014AP , EM-014B , EM-014P , EM-030 , EM-030A , EM-030AP , EM-030B , EM-030P , EM-038 , EM-038A , EM-038AP , EM-038B , EM-038BP , EM-038P , EM-054 , EM-054A , EM-054B , EM-054P , EM-080 , EM-080B , EM-080P.

TA series: TH-103 , TH-105 , TH-107 , TH-110 , H-305 , TH-310 , TH-315 , TH-320 , TH-515 , TH-520 , TH-530.

ES series: EH-108 , EH-110 , EH-110S , EH-114 , EH-290 , EH-302 , EH-303A , EH-305 , EH-305S , EH-308 , EH-308S , EH-402 , EH-416 , EH-422 , EH-430 , EH-440 , EH-605 , EH-614A , EH-910 , ES-11AC , ES-12AC , ES-12AC-U , ES-21AC , ES-32DC , ES-M1 , ES-M1P , ES-M2 , ES-M2P , ES-X38.

Proximity Sensor FOTEK

Kami menjual Proximity Sensor Merk FOTEK

Capacitive Proximity Sensor: PM12-04P , PM12-04P-S , PM12-04S , PM18-05N , PM18-05P , PM18-08N , PM18-08N-S , PM18-08P , PM18-08P-S , PM30-10N-S , PM30-10P-S , PM30-15N , PM30-15N-S , PM30-15P , PM12-04PB , PM12-04PB-S , PM12-04P-M12 , PM12-04SB , PM18-05NB , PM18-05NB-S , PM18-05N-M12 , PM18-05N-S , PM18-05PB , PM18-05PB-S , PM18-05P-M12 , PM18-05P-S , PM18-05S , PM18-05SB , PM18-08NB , PM18-08NB-S , PM18-08PB , PM18-08PB-S , PM18-08P-M12 , PM18-08S , PM18-08SB , PM30-10N , PM30-10NB , PM30-10NB-S , PM30-10P , PM30-10PB , PM30-10PB-S , PM30-10S , PM30-10SB , PM30-15NB , PM30-15NB-S , PM30-15PB , PM30-15PB-S , PM30-15P-S , PM30-15S , PM30-15SB , TW12-02C , TW12-04C , TW18-05C P , TW18-08C.

Square Type Proximity Sensor: BS-04P , PS-15N , PS-15P , PS-15S , BS-02N , BS-02P , BS-04N , LS-04N , LS-04N-V , LS-04P , LS-04P-V , PL-05N , PL-05P , PL-08N , PL-08P , PP-05N , PP-05P , PP-08N , PP-08P , PS-05N , PS-05P , PS-05S , PS-08N , PS-08P , PS-08S , PS-10N , PS-10P , PS-10S , SP-05N .

Tubular Type Proximity Sensor: PM12-04N-S , PM05-01N , PM05-01P , PM05-02N , PM05-02P , PM08-01N , PM08-01P , PM08-02N , PM08-02P , PM12-02N , PM12-02NB-S , PM12-02N-M12 , PM12-02N-S , PM12-02P , PM12-02PB-S , PM12-02P-M12 , PM12-02P-S , PM12-02S , PM12-02SB , PM12-04N , PM12-04NB , PM12-04NB-S , PM12-04N-M12.

Proximity Sensor OMRON

Kami menjual Proximity Sensor Merk OMRON.

Cylindrical Proximity Sensors: E2GN , E2EF , E2V-X , E2FM , E2E( 2) , E2E-X-U , E2EH-X , E2EM , E2EQ , E2FQ , E2EZ , E2F , E2EY , E2EV , E2A3 , E2A , E2AU.

Rectangular Proximity Sensors: E2S , E2Q2 , TL-W , TL-N , TL-Q / TL-G.

Separate Amplifier Proximity Sensors: E2CY-SD , E2EC-M/ -Q , E2C( -H) , E2EC , E2CY.

Capacitive Sensors: E2K-L , E2K-C , E2K-X , E2K-F , E2J , E2KQ-X.

Analog Output Sensors: E2C-EDA.

Others: E2SS, E2MP , TL-L , TL-LP/ TL-LY , GLS.